Rosenrot (Rhodiola rosea)

Vad är rosenrot

Rhodiola rosea - rosen rotRosenrot är en ört som växer naturligt över hela norra halvkloten. Den hittas i Norra Europa, Asian och USA. Örtens vetenskapliga namn är Rhodiola rosea. Dess vetenskapliga namn var tidigare Rhodiola rosea. Rosenrot är en flerårig fetbladig växt som trivs bra på torra platser. Växten återfinns främst i bergsområden med väldränerad jord och god avrinning. I Sverige växer denna art huvudsakligen i fjällen men kan även hittas i Hälsingland, Norrbotten och Bohuslän. Växten har sedan urminnes tider används inom naturmedicin i Sverige och Ryssland. Den har då främst används för att lindra stress och göra det lättare att hantera det bistra klimatet. Roten har också använts mot depression.

Det Svenska namnet kommer från att blommorna luktar ros. På engelska heter detta tillskott arctic root (arktisk rot) eftersom den återfinns i arktiska områden.

Rosenrot har en lång rad positiva effekter. En av de viktigaste är att den kan ge dig ökad energi.

Köp Rosenrot

Nedan kan du läsa mer om olika kosttillskott som innehåller rosenrot såsom.

Bästa Rosenrot

Fungerar rosenrot

Studier visar att det är mycket troligt att rosenrot (Rhodiola rosea) har en rad positiva effekter. Det är med andra ord vetenskapligt bevisat att rosenrot fungerar mot vissa åkommor. Det förekommer dock att tillskottet rekommenderas mot åkommor den inte kan hjälpa mot eller som det inte har bevisat att den kan hjälpa mot. Huruvida rosenrot fungerar beror med andra ord på varför du vill pröva tillskottet. Nedan kan läsa mer om vad rosenrot är bra för och vilka effekter tillskottet verkligen har.

rosenrot plant (Rhodiola rosea)

Rosenrot (Rhodiola rosea) i det vilda. Bild av Opioła Jerzy

Vad är Rosenrot bra för?

Rosenrot (Rhodiola rosea) är bra för en lång rad olika saker. Det kanske mest knda användningsområdet är att roten kan minska stress, ge ökad energi och bättre prestationsförmåga. Nedan kan du läsa om vad rosenrot är bra för och vilka bevis det finns för att om rosenrot verkligen fungerar. Vilken effekt rosenrot har.

Dämpa stress

Rhodiola har länge varit känd som en växt som kan motverka och lindra stress. Detta beror på att rosenrot innehåller adaptogener. Adaptogener är ämnen som anses kunna hjälpa människor och djur att bättre anpassa sig till nya miljöer och undvika att ta skada av att utsättas för nya miljöer. De gör detta genom att reducera den stress som nya miljöer, karga klimat, stressfulla upplevelser etc annars orsakar.

Studier har visat att kosttillskott som innehåller Rhodiola kan dramatiskt minska den stress som testpersonerna känner. En studie som innehöll 101 personer som fick 400 mg rosenrot om dagen kunde observera att de testpersoner som fick tillskottet upplevde minskad stress, trötthet och ängslighet redan efter 3 dagar. Resultaten förbättrades allt eftersom studien fortgick.

Det finns flera andra studier som har visat liknande resultat.

Det finns att indikationer att tillskottet kan hjälpa till vid utbrändhet och göra det lättare att återhämta sig igen.

Motverka trötthet

Det har gjorts en rad olika tester på människor som visar att rosenrot kan hjälpa till att motverka trötthet. Tillskottet verkar kunna hjälpa både mot vanlig trötthet och mot permanent trötthet. Bäst resultat mot trötthet uppnås vid doser om 400 – 600 mg av tillskottet per dag.

En studie som bestod av 100 personer som led av permanent trötthet visade att de som fick 400mg rosenrot upplevde minskade trötthet, mer energi, mindre stress, bättre levnadskvalitet och bättre koncentrationsförmåga. De upplevde också att de allmänt var på bättre humör. Testpersonerna upplevde en förbättring redan första veckan och att resultaten blev bättre ju längre studien pågick.

Resultaten är mycket uppmuntrande och det är värt att pröva rosenrot om du lider av trötthet.

Ökad kognitiv förmåga

Rosenrot kan hjälpa dina hjärna att återhämta sig snabbare och fungera bättre. Tillskottet låter dig behålla hög kognitiv förmåga även efter att trötthet normalt börja sätta in. En studie gjord på läkare som jobbade natt visade att de fick 20% bättre kognitiv förmåga efter att ha tagit 170 mg om dagen i två veckor.

Även ett antal andra studier på människor har visat att individer som tar rosenrot presterar bättre i kognitiva tester och på examinationer än vad de som får placebo gör.

Ökad uthållighet

Studier visar att rosenrot kan ge ökad uthållighet och prestationsförmåga vid tillfälligt användande. Vid långvarigt användande så verkar effekten avta med tiden. Det är därför bäst att använda rosenrot  (Rhodiola rosea) i perioder för att sedan sluta under en period. Detta låter dig återigen se positiva effekter från tillskottet.

Ett flertal studier på människor har visat att roten ger personer en ökad prestationsförmåga om tillskottet tas ca 2 timmar i förväg. Flera studier har visat att detta tillskott minskar den fysiska trötthet som du känner under fysisk aktivitet och att den låter dig anstränga din kropp hårdare.

Tillskottet har ingen effekt på muskelstyrka eller muskeltillväxt. Det faktum att du kan anstränga dig hårdare kan dock få dig att känna dig starkare. Tillskottet kan även indirekt hjälpa till med muskeltillväxt genom att låta dig träna hårdare.

Rhodiola rosea planta som blommar

Rhodiola rosea planta som blommar. Bild av Opioła Jerzy

Sänka blodsocker

Det finns vissa indikationer på att detta kosttillskott kan hjälpa till att reglera ditt blodsocker och roten kan eventuellt ha gynnsamma effekter för de som lider av typ 2 diabetes. Dessa indikationer visar att tillskottet hjälper till att öka antalet membranproteiner som transporterar glukos i blodet. Detta gör att glukos snabbare transporteras till cellerna. Detta sänker blodsockret och kan också hjälpa till att hålla blodsockret mer jämt.

Detta kan hjälpa personer med Typ 2 diabetes att leva med sin sjukdom enklare. Personer med typ 1 diabetes skall alltid tala med sin läkare för att höra om rosenrot kan hjälpa dem.

Det krävs fortsätta studier på människor för att med säkerhet fastställa att tillskottet har samma resultat i en större grupp människor som det har haft i djur och invitrostudier.

Fertilitet i kvinnor?

Rosenrot tros kunna ge en bättre menscykel och ökad fertilitet i kvinnor. Det kan därför vara bra att ta rosenrot om du vill bli gravid.

Ökad sexlust

Många som använder rosenrot upplever att de för högre sexlust. Det finns inga vetenskapliga bevis på att så är fallet men det är troligt att kosttillskottet kan öka sexlusten genom att ge mer energi och minska stress. Ökad fertilitet kan också bidra till ökad sexlust.

Viktminskning

Rosenrot  (Rhodiola rosea) kan inte höja din ämnesomsättning eller öka fettförbränningen. Tillskottet kan dock indirekt hjälpa dig att gå ner i vikt genom att ge dig mer energi och ökad prestationsförmåga. Detta gör det lättare att komma till gymmet eller ut att motionera. Om du redan tränar låter tillskottet dig träna hårdare. Mer och hårdare träning ger i sin tur ökad viktnedgång. Rosenrot kan med andra or göra det lättare att gå ner i vikt även om den inte direkt hjälper dig att bränna mer fett. Detta gör rosenrot till ett perfekt tillskott att ta tillsammans med ett annat tillskott som ökar förbränningen såsom Burn X5, Forskolin eller Garcinia Gambogia.

Mot depression?

Rosenrot marknadsförs ofta som ett medel mot depression. Det finns inga vetenskapliga bevis på att rosenrot kan hjälpa till mot depression och i USA har flera tillverkare varnats för att de har hävdad att rosenrot kan hjälpa mot depression i sin marknadsföring. Tillskottet kan eventuellt ha en positiv effekt mot depression om roten tas tillsammans med den antidepressions medicinen sertralin. Det finns vissa indikationer på att dessa kan samverka och öka sertralinets effekt.

Med detta sagt, rosenrot ger mer energi, minskad stress, ökad sexlust och ökad prestationsförmåga. Det är inte svårt att tänka att detta ofta kan hjälpa vid lättare depression. Det är inte så att roten egentligen botar depressionen men den ger dig den energi du behöver för att ta i tag med dina problem och förbättra ditt liv. Vilket i sin tur hjälper mot depressionen.

Tillskottet gör det även mycket lättare att komma igång att motionera. Något som i många fall hjälper till att lindra depression.

Mot cancer?

Vetenskapliga studier såsom denna har visat att ämnet Salidrosid som finns i rosenrot kan begränsa tillväxten av vissa cancertyper såsom bröst, tarm och urinblåsecancer. Dessa tester har varit invitro tester och mer forskning och studier på människor krävs innan det är möjligt att säga om rosenrot kan hjälpa mot dessa typer av cancer eller inte.

Tidig forskning visar att roten kan hjälpa till att minska biverkningarna från cancermedicinen Epirubicin. Det är möjligt att Salidrosid i rosenroten kan motverka kan motverka skador på hjärtmuskeln som annars kan uppstå när man använder Epirubicin

Om du tar Epirubicin eller någon annan typ av kemoterapi mot cancer så kan det vara värt att fråga din läkare om det kan vara värt att rosenrot för att minska risken för biverkningar.

Det är möjligt att rosenrot kan hjälpa till att begränsa tillväxt i vissa cancerformer men du skall aldrig äta rosenrot istället för din vanliga medicin. Lita på din läkare och följ de instruktioner han ger dig. Om du vill kan du fråga honom om det är säkert att ta detta kosttillskott samtidigt som du tar dina andra mediciner.

Dosering

Om du vill ta detta tillskott för att mot trötthet, depression eller mot stress så är den rekommenderade dagliga dosen 400–600 mg. Om du vill ta rosenrot för att få mer energi medan du tränar så skall du ta 200-300 mg ca 2 timmar innan du tränar.

torkad rosenrot

Torkad rosenrot – Bild av Badagnani

Biverkningar

Rosenrot anses generellt säkert för mänsklig konsumtion. Det är säkert att ta tillskottet två gånger om dagen i upp till 10 veckor. Vi vet mycket lite om eventuella biverkningar vid mer långvarigt användande.

  • Förvärra autoimmuna sjukdomar. Rosenrot kan eventuellt stärka immunförsvaret och detta kan leda till förvärrad symptom från autoimmuna sjukdomar såsom MS och Reumatoid artrit. Undvik tillskottet om du har en autoimmun sjukdom.
  • Kan sänka blodsockret och göra det svårt att reglera blodsockret om du har diabetes.
  • Kan leda till lågt blodtryck. Rosenrots blodtryckssänkande effekter är en vanlig orsak att använda tillskottet men kan också vara en biverkning om man redan lider av lågt blodtryck.
  • Kan i sällsynta fall leda till att du får svårt att sova.

Rosenrot om du gravid?

Du bör undvika att ta rosenrot om du är gravid. Det finns inga indikationer på att den inte skulle vara säkert att äta rosenrot när man är gravid men mycket lite forskningar har utförts och det är inte värt att ta risken eftersom man inte vet att det är säkert. Undvik därför tillskottet när du är gravid samt medan du ammar ditt barn.

Rosenrot kan eventuellt öka fertiliteten i kvinnor och förbättra menscykel. Tillskottet kan med andra ord eventuellt göra det lättare att bli gravid och är värt att pröva om du vill bli gravid.