Teobromin

choklad innehåller teobrominTeobromin är en molekyl som kommer från växter. Det är mest känt för att vara en av de många ämnena som finns naturligt i choklad, men går även att finna i te och bland andra växtprodukter. Teobromin upptäcktes på 1840-talet i kakaobönor. Om man tittar på hur teobrominet ser ut på atomskalan finns kol, väte, kväve och syre. När biologer stötte på kakaoträd och liknande växter i Central- och Sydamerika gav de dem namnet Theobroma. Theobrom på grekiska betyder grova drag ”gudens mat”. Teobromin är även en så kallad alkaloid, det vill säga en kväveatom innehållande naturligt förekommande föreningar. Teobromin har föreningar liknande morfin, koffein, nikotin och kokain.

Mängden teobromin i en choklad kan vara varierande på grund av många olika faktorer . Dessa faktorer kan bland annat kan vara: genotyp, preparerings procedurer, geografiskt ursprung, mognads graden vid skörd, samt kakao bönans vikt. Sen tillkommer även hur pass utblandad kakaon är av tillsatser som till exempel socker och/eller mjölkpulver.

Hur användandet av kakao började

Den västerländska kakaoförbrukningen började i Amerika i mitten av sextonhundratalet och spred sig snabbt även till Europa. Indianerna hade dock redan druckit kakaodrycker i flera tusen år.. Många tycke om kakao på grund av den rika och långvariga smak och choklad betraktades förr som ett bra näringsämne och till och klassades även som ett läkemedel i vissa delar. Traditionellt har hälsoeffekterna av kakao varit relaterade till det höga innehållet av antioxidanterna av Teobroma-kakaobönor. Den direkta psykoaktiva effekten får man på grund av metylxantinerna i kakaon. De här ämnena påverkar humöret positivt och man känner sig ofta piggare.

Vad är teobromin?

kakaofruktTeobromin liknar koffein i sammansättningen men är en mer mild stimulant. Teobromin är en av stimulanserna som finns i kakao eller choklad och den är verksam i det centrala nervsystemet. De kroppsliga effekterna av de så kallade metylxantiner har länge varit kända och de är huvudsakligen medierade av de så kallade adenosinreceptorerna. Koffein och teobromin är de vanligaste metylxantinerna i kakao och deras effekter på kroppen är högst anmärkningsvärda. Deras hälsofrämjande fördelar är så anmärkningsvärda att choklad utforskas som en mat som i många kretsar även kallsa för en hälsomat.

Konsekvenserna av adenosinreceptorblockad av de naturliga ämnena som finns i kakao och choklad är ofta undersökta och studier har visat att det finns många hälsofördelar med de så kallade metylxantinerna. Metylxantiner är så kallade milda simulanter och om man jämfört med till exempel morfin eller kokain så har teobromin nästan ingen effekt på det centrala nervsystemet.

Vissa upplever att de blir gladare, lugnare eller får energi genom att äta choklad. Det finns dock inga helt vetenskapliga bakgrunder på det, men studier som har gjorts har visat att människor känner av effekterna. Det som alla säger och som fall är mest känt är att man blir piggare av choklad och kakao, men det kan nog mer ha att göra med energimängden än teobrominmängden. Traditionellt sett är Kakao och chokladens hälsoeffekter främst relaterade till det höga innehållet av antioxidanterna Teobromin och kakaobönor. Den direkta psykoaktiva effekten av att äta kakao får man på grund av att den innehåller höga halter av metylxantiner. De här ämnena påverkar humöret positivt och den som äter det känner sig ofta piggare. Teobrominet i kakaon som för övrigt finns i högre mängder än koffein anses vara anledningen till alla de positiva hälsofördelarna med att äta kakao och choklad.

Kakao med teobromin

Kakaobönan och de hälsosamma produkterna som hör samman med kakaobönan såsom choklad och kakaodrycker är populära och konsumeras av människor över hela världen. Kakaon är så är rik på antioxidanter att det är liknar det som finns i grönsaker och te.

Fördelar med att äta Teobromin

Liksom koffein kan teobromin hjälpa till med återhämtningen efter en fysisk aktivitet och att få dig att känna dig piggare och mer alert. Effekterna liknas dem man kan känna när man intar koffein. Om inte chokladtillverkare specifikt tillägger koffein i exempelvis choklad innehåller den inte koffein naturligt. Effekterna du får från att äta choklad kommer från teobromin. Att äta en liten mängd choklad kan ge dig de positiva effekterna, men att äta stora mängder choklad kan orsaka biverkningar såväl som en viktökning.

Koffein och teobromin

Eftersom både koffein och teobromin fungerar som stimulantia i det centrala nervsystem kan de båda samtidigt öka varandras effekter. Du kan känna dig ännu mer vaken genom att äta både livsmedel med koffein och Teobromin än om du bara äter den ena eller den andra. Biverkningarna kan tyvärr även dem också öka, så du kan känna dig mer angelägen och upprörd genom att äta båda ämnena än när du tar en separat.

Choklad är hälsosamt på många vis

Forskare har gjort studier på den kemiska sammansättning av kakaobönan och med studien kom man fram till att den har mer hälsofördelar än man trott innan ur många aspekter. Mörk choklad exempelvis innehåller många nyttiga antioxidanter som är bra för kroppen och studieresultaten visar även att choklad kan ha vissa hälsofördelar ur olika medicinska tillstånd. Det finns de områden där man kan säga att choklad kan användas i liknande syfte som de mediciner man kan äta för diverse åkommor. Studier har även visat att visat att kvinnor som åt en bit choklad dagligen under större delen av graviditeten löpte hälften så stor risk att bli drabbad av en havandeskapsförgiftning. En förklaring till det anses vara att kakao innehåller teobromin, som kan hjälpa till att hålla ett jämt blodtryck. Nedan följer ett antal andra hälsofördelar för den som äter choklad innehållande Teobromin:

Kolesterolet

Kakaosmör har en sänkande effekt på det dåliga kolesterolet och höjer samtidigt de goda fettsyrorna. De fungerar i stort sett på samma sätt som på sättet olivoljan verkar i kroppen. En tredjedel av fettet som finns i choklad består nämligen av stearinsyra och en tredjedel av oljesyran Omega-9 . I levern bryts dock den så kallade stearinsyran ner till oljesyra.

Ångest

Kakao innehåller som sagt aminosyror och de i sin tur tillverkar signalsubstansen serotonin. Serotoninets verkan i kroppen är att den balanserar våra känslor och en hög serotoninhalt är ofta en bakomliggande anledning till depressioner.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Den råa kakaon innehåller anitoxidativt magnesium. Studier som har gjorts på patienter som har drabbats av hjärtinfarkt har ofta haft låga värden av magnesium i kroppen. För att sätta detta i perspektiv så innehåller en chokladkaka på 100 gram en femtedel av det rekommenderade dagsbehovet av magnesium.

Placklösare

Åderförkalkning tror man bero på att de fria syreradikalerna angriper det onda kolesterolet och i och med detta så oxiderar det. De oxiderade fettdropparna blir lagrade i kärlväggarna och åstadkommer efter ett tag en kronisk inflammation. Kärlväggarna blir då tjockare och mindre rörliga ju mer fett som blir lagrat. Blodflödet minskar därefter och blodtrycket höjs, till slut kan åderförkalkning leda till att det bildas en blodpropp. Antioxidanterna i kakaon oskadliggör de fria syreradikalerna så att inte fettet kan bli oxiderat och lagrad i blodkärlen, resultatet blir att kakao är bra som motverkande effekt mot åderförkalkning.

Blodtrycket

Mörk choklad är rik på så kallde polyfenoler och de associeras ofta med många positiva hälsoeffekter. Polyfenolerna stimulerar en kvävgas som får blodkärlen att slappna av och på så sätt minskar blodtrycket i kroppen.

Trötthet

Kakao innehåller koffein, teofyllin och teobromin, precis som kaffe och te. Det som skiljer det hela är att Kakao bara innehåller en liten del av koffein jämfört med en kopp med kaffe, men trots detta har den ändå en liknande stimulerande påverkan på oss när man får den i kroppen. Man känner sig ofta piggare och mer alert.

Viktminskande

Vetenskapliga studier har visat att kakao hjälper till för den som vill gå ner i vikt. Bland annat är rå kakao bland annat rik på fibrer som förhindrar lagringen av fett. De nyttiga fibrerna bidrar även till att man känner en ökad mättnadskänsla.

Immunförsvaret

Kakao innehåller inte bara tt högt antal antioxidanter. Att äta en en bit av mörk choklad gör även att man får i sig vitamin A och E, fosfor, järn, kalium och selen som alla är ämnen som är bra för immunförsvaret.

Blodproppar

Kakao innehåller så kallade flavonoider verkar motverkande mot blodplättarnas koagulering. Det som är precis vad som händer om man drabbas av en blodpropp och det är därför ytterst gynnsamt att äta kakao om man är i riskzonen för att drabbas av en blodpropp. Effekterna är så bra att de har ungefär samma effekter som läkemedlet Trombyl.

Teobromin biverkningar

Theobromin kan få dig att känna obehag i magen och om du inte brukar äta det eller äter mer än vanligt kan det möjligtvis ge biverkningar som illamående och kräkning. Det kan också göra att du förlorar din normala aptit. Liksom koffein kan teobromin ge känslor av rastlöshet och ångest. Det kan också orsaka skakningar i din kropp, särskilt i dina ben och armar.

Hundar och andra djur

Människor mår oftast bra av att få i sig teobromin. Men för djur är det giftigt att få i sig det. För många djur och speciellt hundar och katter är det extra giftigt.

På kan man bland annat läsa att symtomen kan dröja mellan fyra och 24 timmar så det gäller att man håller extra koll på sitt husdjur under flera timmar om de fått i sig exempelvis choklad innehållande Teobromin. Om djuret har blivit förgiftat går det att känna igen på många olika symptom som uppkommer. De vanligaste symptomen är att djuret kräks, får buksmärtor, törst, inkontinens, skakningar och rastlöshet, en extra riklig saliv och hjärtklappning. Har djuret fått i sig en större mängd kan även livshotande symptom tillkomma. Giftinformationscentralen.se rekommenderar även att man tar sig till en veterinär eller ett djursjukhus om något djur misstänks ha fått i sig mer än 20 mg teobromin /kg kroppsvikt, Det är framförallt hundar som är i riskzonen för att drabbas av dessa symptom.