Alfa liponsyra

BroccoliVad är det för ämnen i mat som broccoli och spenat som gör att de som äter dem ökar chanserna att hålla sig så friska? Denna mat innehåller naturligtvis fiber, vitaminer och mineraler, men det innehåller även andra viktiga kemiska föreningar som vi kallar för ”antioxidanter” – som Alfa-liposyra (ALA) som också är en av huvudingredienserna i den hälsosamma maten.

Chansen är att du har hört mycket om de många olik fördelarna man kan känna av genom att få i sig olika antioxidanter och antioxidantmedel. Några hälsofördelar met att äta mat med mycket antioxidanter är att de hjälper till att bekämpar inflammation, hjälper till att bekämpa och hålla borta cancer eller hjärtsjukdom, avvärja depression och så mycket mer. Men et som många kanske inte vet är hur exakt dessa antioxidanter jobbar och hur de fungerar när de kommer in i kroppen?

Alfa liponsyra – en typ av antioxidant och är en typ av förening som finns i mat från växtriken vi äter vanligtvis och som bekämpar fria radikaler, bekämpar inflammation och saktar ner åldringsprocessen hos människor. Men kanske är den mest kända användningen av Alfa liponsyra den används för att behandla diabetes på naturlig väg.

Människokroppen skapar även en liten mängd ALA på egen hand, även om koncentrationen i våra blodströmmar ökar väsentligt när vi äter en hälsosam kost. Liponsyra finns naturligt rikligt i livsmedel som gröna grönsaker, potatis och vissa typer av jäst. Liposyra liknar ett vitamin i uppsättningen eftersom det också kan tillverkas i ett laboratorium. När liponsyran har framtagits genom laboratorium kan det tas som ett antiinflammatoriskt tillägg i exempelvis ett kosttillskott och kallas då alfa-liposyra.

Hur Alfa liponsyra fungerar i kroppen

Liposyra finns i kroppen och syntetiseras också av växter och djur. Det är närvarande i varje cell inuti kroppen och hjälper till att göra glukos till ”bränsle” för att kroppen ska kunna förbränna. Är det ”viktigt” att man får i sig en viss dos av alfa liposyra varje dag undrar kanske många? Svaret på den frågan är att det är bra om man får i sig liponsyra varje dag, men inte farligt om man inte lyckas ed det. Även om vi kan göra lite av det på egen hand utan tillskott eller externa livsmedelskällor (vilket är anledningen till att det inte anses vara ett ”väsentligt näringsämne”), kan en antioxidantrik kost och att eventuellt använda ALA-tillskott öka den mängd som cirkulerar i kroppen.

Alfa liponsyrans mest värdefulla roll i kroppen är att de bekämpar effekterna av fria radikaler, vilka är farliga kemiska reaktionsbiprodukter som bildas under oxidationsprocessen. Inuti våra celler omvandlas liponsyran till dihydrolipinsyra, som har skyddande effekter över normala cellulära reaktioner.

En oxidation sker i kroppen på grund av de normala kemiska reaktionerna som sker när vi äter eller att vi rör på oss, men också från att vi exponerar oss för miljöföroreningar och gifter. Det sin tur kan göra att vissa föreningar blir mycket reaktiva och skadar våra celler. Ibland orsakar det att onormala celler växer och multipliceras. Det kan även ge andra negativa effekter på kroppen, exempelvis som att den metaboliska effektiviteten kan sänkas.

Liksom andra antioxidanter kan alfa liponsyra hjälpa till att sakta ner cellskador som är en av grundorsakerna till sjukdomar som exempelvis cancer, hjärtsjukdom och diabetes. När kroppen får i sig Alfa liponsyra kan det även hjälpa till att återställa kroppens viktiga vitaminnivåer, så som vitamin E och vitamin C. Dessutom fungerar Alfa liposyra som en så kallad synergist med B-vitaminer. B- vitaminet i sin tur behövs för att omvandla alla näringsämnen från man får från maten och göra det till energi.

Något som gör Alfa liponsyra så unikt är att det både är vattenlösligt och fettlösligt, till skillnad från andra näringsämnen (som B-vitaminer eller vitamin A, C, D eller E), som bara kan absorberas ordentligt när det blandas med den ena eller den andra. Det finns bevis för att Alfa lipnsyra fungerar genom att verka bindande av metaller (även kallade ”toxiner”) i kroppen. Dessa metaller inklusive kvicksilver, arsenik, järn och andra former av fria radikaler som kommer in i blodomloppet genom vatten, luft, kemiska produkter och genom maten vi äter.

Alfa liponsra kan även öka hur kroppen använder en mycket viktig antioxidant som kallas glukos, samt att det även kan också öka kroppens energiomsättning. Det här är anledningen till att vissa idrottare använder ALA-tillskott för förbättrad fysisk prestanda.

Alfa Liponsyra och dess hälsofördelar

Eftersom det verkar som en motgift mot oxidativ stress och inflammation verkar Alfa liposyra genom att kämpa skador på blodkärl, hjärna, neuroner och organ som hjärtat eller levern. Alfa liponsyran har som ni kan läsa många fördelar för hela kroppen, från att naturligt behandla sjukdomar som Alzheimers, samt för att hålla leversjukdomar under kontroll. Eftersom Alfa liponsyra inte officiellt räknas som ett väsentligt näringsämne går det inte att hitta en daglig rekommenderad dos för att förhindra att man får en brist. Att inta en låg dos av antioxidanter generellt kan dock öka takten på åldringsprocessen, vilket leder till symtomer som exempelvis visar sig genom en försvagad immunfunktion, minskad muskelmassa, hjärt-kärlproblem och minnesproblem. Nedan kan ni läsa om några av de många anledningarna till att inkludera mer Alfa lipoinsyra i kosten (och för vissa som tar tillskott också) som hjälpa dig att hålla dig ung och frisk längre:

Bekämpar diabetes och diabetiska komplikationer

Eftersom Alfa liposyra kan skydda celler och neuroner som är inblandade i hormonproduktionen, är det en fördel att det ger skydd mot diabetes. Alfa liponsyra anses vara ett effektivt läkemedel vid behandling av diabetisk distal sensorisk-motorisk neuropati, vilket påverkar cirka 50 procent av personer med diabetes. Genom att inta ett kosttillskott med Alfa liponsyra bidrar det till att man kan få en förbättrad insulinkänslighet. Det kan även verka som ett skydd mot metaboliskt syndrom – en term som ges till en samling av symptomer som högt blodtryck, kolesterol och ökad kroppsvikt.

Vissa studier har även visat att det kan bidra till att sänka blodsockernivån. Alfa liponsyra används för att lindra komplikationer och symtom på diabetes som orsakas av nervskador, inklusive domningar i benen och armarna, ögonrelaterade störningar, smärta och svullnad. Det är därför många använder Alfa liponsyra som en del av en diabetisk dietplan för att behandla denna vanliga sjukdom. Personer som upplever perifer neuropati som en bieffekt av diabetes kan få en minskad smärta, minskad klåda-stickningar och domningar när de äter Alfa liponsyra.

En stor fördel med ett alfa lipoisk tillskott hos diabetiker är den lägre risken för neuropatiska komplikationer som påverkar hjärtat eftersom cirka 25 procent av personer med diabetes utvecklar kardiovaskulär autonom neuropati (CAN). CAN kännetecknas av minskad hjärtfrekvensvariation och är förknippad med en ökad risk för dödlighet hos personer med diabetes. Forskning tyder på att tillskott med 600 mg per dag av ALA (eller ”LA” som det kallas ibland) i tre veckor signifikant minskar symtomen på perifer neuropati hos diabetiker, även om vissa läkare väljer att använda doser upp till 1800 mg per dag.

Behåller ögonens hälsa

Oxidativ stress kan skada nerverna i ögonen och orsaka synproblem, särskilt hos personer med diabetes eller äldre vuxna. Alfa-liposyra har använts framgångsrikt för att bekämpa symptom på ögonrelaterade sjukdomar, inklusive synförlust, näthinneskada, gråstarr, glaukom och Wilsons sjukdom. Resultat från vissa studier visar att långvarig användning av alfa liponsyra har positiva effekter på utvecklingen av retinopati eftersom det stoppar oxidativ skada som kan resultera i modifierat DNA i näthinnan. När människorna blir äldre blir deras syn mycket mer komprometterad. Det är därför viktigt att äta en näringsdikt diet långt före man når ålderdomen.

Vilka som kan äta ett tillskott med Alfa liponsyra

Alfa-lipoinsyratillskott har inte studerats hos barn eller kvinnor som är gravid eller ammar, så just nu är den endast avsedd att användas hos friska vuxna personer. Biverkningar av ALA i tilläggsform är vanligtvis sällsynta men för vissa personer kan de inkludera: sömnlöshet, trötthet, diarré, hudutslag eller låga blodsockernivåer (särskilt hos personer med diabetes eller lågt blodsocker som tar mediciner).

Hur mycket behöver vi?

Det bästa sättet att få i sig näringsämnen är genom att äta riktig mat, eftersom det här är vad kroppen behöver. Genom att man äter riktig man vet kroppen hur maten ska absorberas och användas på bästa sätt. Alfa liponsyra finns i många olika växt- och djurkällor, eftersom den är bunden till proteinmolekyler (särskilt lysin). Koncentrationen av Alfa liponsyra i oika livsmedel varierar olika mycket beroende på var de är odlade, jordens kvalitet, hur färska de är och hur de är tillagade. Det är därför svårt att kvantifiera hur mycket det är i varje typ av mat. Det har heller inte genomförts så mycket forskning för att dra slutsatser om hur mycket Aöfa liponsyra som finns i varje livsmedel. Det som dock har konstaterats är att grönsaker och vissa orgelkött verkar innehålla högsta halterna av Alfa liponsyra. Genom att äta en varierad kost och att man varierar de typer av mat man äter, är chanserna stora att du att man får i sig en anständig mängd, förutom den mängd som kroppen redan gör på egen hand.

Här är några av de bästa matkällorna för alfa liponsyra

 • Broccoli
 • Spenat
 • Rött kött
 • Inälvor ( som lever, hjärtan, njurar från nötkött eller kyckling)
 • Brysselkål
 • Tomater
 • Ärtor
 • Jäst
 • Rödbetor
 • Morötter

Biverkningar

Eventuella biverkningar interaktioner eller omständigheter där du vill tala med din läkare innan du tar extra alfa lipoiska tillskott, inkluderar:

 • om du har en tiaminbrist (vitamin B1), som är associerad med leversjukdom / alkoholmissbruk
 • om du tar mediciner för diabetes för insulinkontroll eftersom det kan öka risken för hypoglykemi och lågt blodsocker
 • om du återhämtar dig från kemoterapi eller tar cancermedicin
 • om du har en historia av en sköldkörtelstörning

Biverkningar från alfa liponsyra kan exempelvis vara att man känner av huvudvärk, men för att få det behöver man oftast ha tagit relativt stora doser. Alfa liponsyra är en stark antioxidant så beroende på hur man levt innan och hur man äter med mera så kan man i början känna av symptom liknande avgiftningssymtom. Annars bör inte Alfa liponsyra ge några kända biverkningar.