Inositol

Cantaloupemelonen inositolInositol är ett ämne som går att hitta naturligt bland annat Cantaloupemelonen, i citusfrukter och även hos flertalet av de fiberrika livsmedlen som går att hitta i vår varligaste livsmedel. Eftersom det finns i så pass många olika livsmedel är det även relativt enkelt att få i sig ämnet. Det gäller bara att veta vad man ska äta. Myoinositol är en naturligt förekommande substans som produceras i den mänskliga kroppen och som tillhör vitamin B-komplex gruppen. Under de senaste åren har det skett en ökande uppskattning av de många fördelarna med myoinositol, speciellt för kvinnor. Myoinositol kan även hjälpa till med ett stort antal andra hälsoförhållanden och är självklart även bra för män att få i sig.i

Historik

Redan från omkring 1800-talet har man lyckats isolera Insitol från urinen taget från diabetiker.
År 1928 upptäckte forskare att Inositol visade sig vara viktigt för människans tillväxt. Forskning visade även att det har en effekt som förhindrar håravfall hos möss.

Kemi

Liksom ämnet Kolin har Inositol en likadan strukturell del av ämnet Lecitin. Sedd ur en kemiskt vinkel är inositol en alkohol. Men på grund av att Inositol molekylens ringstruktur så ligger den även nära besläktad med strukturen för vanligt socker. Inositol finns i djur och då som en fosfolipid och även som en fettsubstans innehållande fosfor. För att gå visdare till naturen så förekommer inositol i minst 4 olika former. De fyra olika formerna som går att finna är som ett fritt inositol, som fytat, som en fosfolipid-fosfatidyl-inositol och den fjärde är i en vattenlöslig förening. En positiv del ur hälsosynpunkt är att Inositol upptas väl från tarmen. När den utpptagits I kroppen kommer en del att omvandlas till socker och den andra delen söker sig vidare i blodbanan till hjärnan, hjärtmuskeln, muskulaturen och vidare till andra organ I kroppen. Myoinositol är namnet på kroppens mest aktiva form av inositol och den går att hitta I stort sett I alla djur och växter på jorden. Inositol har ofta ett nära samarbete med kolin, vitamin B6 och taurin för en bättre nedbrytning av fett. De sistnämnda anses vara lipotropiska ämnen.

Inositolets funktion i kroppen

Inositolets funktion hos människan är idag fortfarande relativt okänd och det behövs mer forskning för att helt fastställa dess funktion. De fyra viktigaste funktionerna är att det hjälper till vid omsättning av fett och kolesterol. Det kombineras sedan med kolin för att bilda ämnet lecitin. Det I sin tur hjälper till att bygga upp cellmembraner och plasmalipoproteiner. Samt att det anses ha en lugnande och även en antidepressiv effekt på kroppen. Därav anses Inositol fördeaktigt fr personer som lider av bland annat depressioner. Mer om detta kan ni läsa om senare I artikeln.

Tidiga bristsymtomer och eventuella sjukdomssymptomer

Det är mycket sällsynt att människor drabbas av en brist på Inositol. Men ibland händer det och de symptomer man har sett hos djur som deltagit I studier och möjligtvis även de människor kan ge är bland annat:

 • fettlever och levercirros
 • håravfall
 • en tillväxtstörningar
 • utslag
 • bristande mjölkutsöndring
 • sömnbesvär
 • ledsmärta
 • förstoppning
 • medfödda ögonskador

Ökad risk som kan leda till brister

Människans kropp är så finurlig att den själv kan tillverka det inositol som kroppen känner av att den behöver. Som ni har läst tidigare I den här artikeln så är det ovanligt att ha brister av Inositol i kroppen men det är inte helt ovanligt att man drabbas av brister om man dricker mycket kaffe, te, kakao eller denom att man under en period har dryckit mycket med läsk.

Inositol och dess terapeutiska användningsområden

Inositol används ofta för att bota eller minska vissa tillstånd ur teuraeuisk inriktning. De användninsområden som är vanliga är för att bota människor som lider av något av följande, samt även en ungefärlig uppskattning för hur mycket man behöver för att bota dessa tillstånd. Uppskattningen är mätt I hur mycket man behöver få I sig per dag för att bota de olika åkommorna:

 • panikattacker, manodepression, olika fobier, depression (9 000–12 000 mg per dag)
 • sömnbesvär, ångest, som ett lugnande medel (4 000–10 000 mg per dag)
 • diabetes neuropatier (1 000–3 000 mg per dag)
 • sömnbesvär (2 000–4 000 mg vid sänggående)
 • Som ett komplement vid cancerbehandling (Ip6, formen av inositol

Utöver detta finns det även några andra användningsområden för användande av ämnet. Dessa inkluderar bland annat vid behandling av personer med ett högt blodtryck, fönstertittarsjukdom, höga kolesterolvärden, nervskador, för behandling av sjukdomar som exempelvis schizofreni. Inositol används även i ett förebyggande syfte I behandling för att motverka astma. Den som äter extra tillskott av Insitol kan även använda det för att förebygga lättare färstoppningar. Eftersom Inositol är känd för sin antioxidanta aktivitet och ofta är använt som ett naturligt botemedel mot psykiska tillstånd som ångest och depression har vissa förespråkare menat att inositol även kan hjälpa vid behandling av ett brett spektrum av hygienkrav, inklusive:

 • Alzheimers sjukdom
 • Diabetes
 • Ångest
 • Depression
 • Högt kolesterol
 • Sömnlöshet
 • Panikångest
 • Tvångssyndrom
 • Polycystiskt ovariesyndrom
 • Psoriasis

Inositol påstods även förebygga cancer och hjärtsjukdomar. Vissa personer använder även Inositol för att främja sin hårväxt.

Bra källorna för att få i sig inositol

Inositol går att få I sig genom att äta vanliga livsmedel. Nedan kan ni läsa om några av de livsmedlen som har högst halter a Inositol:

 • Bönor
 • hjärta, nöt
 • Torkad lever
 • Biffstek
 • Råris
 • Lever
 • Gryn
 • Melass
 • Fullkornsbröd
 • Gröna grönsaker
 • Nötter

Interaktion med olika näringsämnen

Att dricka eller äta alkohol, kaffe, kakao och vissa behandlade födoämnen har visat sig verka motverkande mot Inositol.

Interaktion med andra läkemedel

Positiva interaktioner och ett ökat behov av tillskott med: antibakteriella medel, neuroleptika, östrogen har fastställts.

Inositol och dess hälsofördelar

Ämnet vid namn IP6 hexafosfat har visat sig ha positiva effekter då människor äter dem i samband med att man vill bota eller förhindra depressioner, panikattacker, diabetes och har även används vid behandling av viss cancer. Anledning til dess hälsofördelar är att IP6 verkar bindande och avgiftande för överskottsjärnet I kroppen. Vid behandling av cancer omvandlas IP6 till 2 molekyler av IP3 som verkar hjälpande med att stänga av celldelningen hos cancercellerna. En annan hälsofrämjande effekt man kan få av IP6 är att det även fungerar som en antioxidant och höjer aktiviteten hos “mördarceller” vita blodkroppar. IP6 utvinns ur riskli och ska helst arbeta i ett samarbete med 4:1 med kolin. Ett bra och användbart komplement till annan primär cancerterapi är exempelvis att man intar 4 800–7 200 mg IP6 med 1 200–1 800 mg inositol dagligen. Detta är inte beprövat så stor utsträckning att det kan klassas som ett vetenskapligt beprövat botningsmedel. Därav används Inositol fortfarande ändast som en alternativ metod.

Nyckelorgan där man kan hitta Inositol

Hjärnan, magsäck, njurar, mjälte, lever, hjärta, muskler och nerver. Hos de ämnen som hjälper till att absorbera Inositol I kroppen räknas vitaminerna B-komplexet och C.

Studier relaterade till Inositol

Panikattacker och inositol

21 patienter med panikattacker medverkade i en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad cross-over studie där 12 g inositol intogs av de medverkande. Resultat visade att både frekvensen och styrkan på panikattackerna minskade radikalt jämfört med personerna som använde sig av placebo. De biverkningar som observerades från försökspersonerna viade sig vara minimala.

IRDS hos för tidigt födda

I en dubbelblind studie gjord på 231 prematura spädbarn med idiopatiskt respiratoriskt distress-syndrom. Beskrivning av IRDS är att – alveolsäckar i lungorna inte kan expandera på grund av att ett ämne saknas. Studien som gjordes var att ge Inositol under de 5 första dagarna antingen som glukos eller inositol. Resultatet visade att Inositolgruppen hade signifikant mindre andningsbesvär och heller ingen allvarlig retinopati. Medan 8,8 procent från gruppen som intog glukos blev blinda och lägre insjuknande i bronkopumonell dysplasi. Efter den här studien har man bland annat föreslagits att beskriva Inositol som en antioxidant.

Depression och mani

De så kallade spinalvätskenivåerna av Inositol är låga hos personer som lider av en depression. Inositol har därav sedan länge används som en enda behandling vid depression. Genomförda studier har visat att Inositol vid användande gav en signifikant effekt i en dubbelblind, placebokontrollerad studie gjord på 28 personer. Resultatet från studien visade att Inositol även var lika effektivt som andra vanligt användande läkemedel för behandlingar av panikattacker i en dubbelblind, placebokontrollerad studie gjord på 21 personer. Det positiva är även att Inositl inte har visat sig ge märkbara bieffekter.

Sammanfattning

Som ni kan läsa är det fördelakigt ur många hälsopunkter att fundera på om det kan vara en ide att få I sig mer av ämnet Inositol. Eftersom det finns I många av våra vanligaste livsmedel är det heller inte svårt. En hälsosam och varierad kost är vad man bör tänka på. För den som ändå känner sig osäker på om hen får I sig tillräckligt med Inositol kan ett kosttillskott vara ett alternativ.<