Moringa

Vad är Moringa

morgina oleifera bladMoringa oleifera är ett litet träd som hör hemma i Indian, Pakistan, Afghanistan och Bangladesh. Träder har ett stort utbredningsområde söder om Himalaya. Trädet kan även hittas vilt växande i Central Amerika. Trädet växer snabbt och förökar sig lätt med frö. Detta gör det till ett vanligt inslag i områden där de växer. Trädet kan vara ett ogräs i trädgårdar eftersom det så lätt frö sår sig själv. Hela trädet används för att göra medicin. Detta inkluderar blad, bark, rötter, blommor och frön. När vi i Sverige talar om Moringa talar vi normalt om produkter gjorde från fröna.

Fröna har en mycket torr, lätt frän smak. Smaken är i sig själv inte särskilt god och många väljer därför att blanda Moringa i smoothies och andra drycker.

Moringa används inom naturmedicinen mot en lång rad olika åkommor. Detta inkluderar som antibakteriellt medel, mot högt kolesterol, mot ledvärk och artrit, mot olika magproblem, för viktnedgång och mot en rad andra åkommor. Du kan läsa mer om vad Moringa hjälper mot längre ner i denna artikel.

Köp Moringa

Här nedan kan du läsa mer om olika Moringa produkter som du kan köpa på den svenska marknaden.

Bästa Moringa pulver

Vad är Moringa bra för?

Moringa har en rad positiva hälsoeffekter. De flesta studier som har gjorts har dock gjorts på djur eller i teströr. Det är med andra ord mycket svårt att säga med 100% säkerhet att Moringa har samma effekter på människor. Studierna har dock visat att det är troligt att så är fallet. Mycket av vad jag säger kommer från en av dessa fyra studier. (1, 2, 3, 4).

moringa blommor

Reglera blodsocker

Studier visar att Moringa kan hjälpa till att sänka blodsockret. Det kan också hjälpa till att stabilisera blodsockret. I de områden där arten växer vilt används den i natur medicin mot typ 2 diabetes. Det finns studier som antyder att Moringa kan ha en positiv effekt på vissa kroniska sjukdomar såsom diabetes. Detta kan dock inte sägas vara bevisat

Om du har typ 2 diabetes kan du pröva att och se om Moringa kan hjälpa dig lindra symptomen och göra det lättare att leva med sjukdomen. Personer med typ 1 diabetes behöver mer omfattande mediciner och skall inte försöka förlita sig på detta kosttillskott.

Alla studier som har gjorts på om Moringa kan sänka blodsocker i människor har varit småskaliga och av bristande kvalitet. Ett exempel på en studie är en studie som omfattade sex personer som åt 50 g Moringa löv med sina måltider. Detta ledde till 21% läger blodsocker än normalt. Studien var dock inte stor nog eller nog väl utformade för att man skall kunna anse att effekten är bevisad.

Sänka Kolesterol

Moringa har i studier visats kunna sänka kolesterol halten i båda människor och djur. Detta beror troligtvis på de höga halterna Quercetin som finns i Moringa. Quercetin är ett ämne med belagt kolesterolsänkande egenskaper.

En invitro studie visade att Moringa kan sänka kolesterolhalten med 50% efter 12 veckor. Mer omfattande mänskliga studier skulle välkomnas men det verkar som om Moringa är ett bra val om du vill sänka ditt kolesterol.

Sänka blodtrycket

Moringa kan hjälpa till att sänka blodtrycket till följd av de mycket höga halterna kalium som finns i örten. Tillskottet har 3 gånger mer kalium än bananer. En studie på råttor har visat att tillskottet är mycket bra på att främja blodcirkulationen och sänka blodtrycket.

Skydda mot hjärtsjukdomar

Moringa innehåller en mycket stor mängd antioxidanter, kalium och andra ämnen kan ge ett bättra blodomlopp och hjälpa till att motverka hjärtsjukdomar. Moringa innehåller en rad ämnen som har kända positiva egenskaper för hjärtat och blodsystemet. Detta inkluderar t.ex. Kalium och Quercetin.

Moringa innehåller alkaliska ämnen som kan sänka hjärtrytmen.

Motverka inflammationer

Moringa kan vara bra mot permanenta inflammationer. Tillskottet har bekräftat antiinflammatoriska egenskaper. Dessa egenskaper har sett i flera studier såsom t.ex. denna. Forskare tror att det är Isotiocyanater  som ger tillskottet dess antiinflammatoriska egenskaper. De höga halterna av andra antioxidanter kan också bidra.

Moringa för viktnedgång

Det finns studier som indikerar att Moringa kanske kan hjälpa dig gå ner i vikt. Studier på djur har visat att tillskottet kan minska fettuppbyggnaden i kroppen och öka fettförbränningen. Det är dock inte klarlagt om detta gäller även för människor. Det har så vitt vi vet nu inte gjorts några pålitliga studier på hur Moringa kan påverka viktnedgång i människor.

Det har gjorts studier på vilken effekt kosttillskott som innehåller Moringa samt andra ämnen har på viktnedgång. Kosttillskottet i studien innehöll Moringa, Gurkmeja och curry. Denna studie visade att de som tog detta tillskott gick ner nästan 5 kg i vikt medan testgruppen bara gick ner strax under 2 kg. En senare större studie på samma tillskott visade en ännu större skillnad.

Det förblir oklart exakt vilken effekt detta tillskott har på fettförbränning men det ter sig troligt att produkten kan hjälpa till med viktnedgång. Fler studier måste dock göras innan detta kan sägas med säkerhet.

Förbättrad mental kapacitet

Moringa innehåller höga halter Quercetin. Studier har visat på signifikanta förbättringar i kognition hos åldrande råttor som konsumerade Quercetin. Detta är därför troligt att Quercetin kan förbättra den kognitiva förmågan hos människor också.

Motverka cancer

Jag ser ibland påståenden online att Moringa kan hjälpa mot cancer. Det hävdas då ofta att Quercetin kan motverka bildandet av cancerceller. Det finns inga studier som påvisar att detta är sant eller att Moringa skulle kunna hjälpa mot cancer. Kosttillskottet innehåller mycket antioxidanter som är bra mot en rad sjukdomar men det finns inget tyder på att dessa skulle kunna hjälpa till att bota cancer. Möjligtvis kan det motverka uppkomsten av cancer.

Du skall aldrig ta detta kosttillskott mot cancer istället för din vanliga cancermedicin. Ett sådant beslut kan kosta dig livet. Om du vill pröva att ta Mdetta tillskott vid sidan av din medicin så kan detta vara okej förutsatt att tillskottet inte samverkar med de mediciner du tar. Fråga din läkare om han tror att det är säkert att ta Moringa som ett tillskott vid sidan av din medicin. Risken är stor att denne säger nej eftersom så få studier har gjorts på detta kosttillskott och väldigt lite är känt om hur det kan samverka med andra droger. Jag rekommenderar personligen att du avstår från att ta detta tillskott om du äter cancer medicin eller en medicin mot en annan allvarlig sjukdom.

moringa frukt

Fungerar Moringa

Svaret på frågan om Moringa fungerar beror på vad du vill använda den mot. Moringa är mycket nyttigt och innehåller höga halter antioxidanter. Det finns vetenskapliga studier som antyder att kosttillskottet är bra mot inflammation i kropp och leder samt att det kan hjälpa till att sänka blodsocker och kolesterol värden. Moringa kan också minska risken för arsenikförgiftning men detta är ett mycket ovanligt problem bland svenskar.

Man kan ibland läsa att Moringa hjälper mot allvarliga åkommor såsom cancer. Det finns inga bevis för att så är sant. Det skadar inte att pröva Moringa för att se om det hjälper men om du vill göra det är det mycket viktigt att du först pratar med din läkare så att Moringa inte samverkat med någon av de mediciner du tar. Om du väljer att pröva Moringa mot en allvarlig sjukdom är det viktigt att veta att det förmodligen inte kommer att fungera. Det är ett long shot som man kan röva för att det är billigt att göra det. Du skall aldrig använda Moringa istället för din vanliga medicin.

Du kan läsa mer om vad tillskottet fungerar mot ovan under vad är Moringa bra för. Där kan du även hitta länkar till de vetenskapliga bevis som finns för att tillskottet fungerar.

Moringaa Biverkningar

Moringa kan orsaka en lång rad olika biverkningar och det är viktigt att inte ta för mycket av detta tillskott.

Det anses normalt säkert att inta upp till 6 g Moringa om dagen i perioder om upp till 3 veckor. Större doser eller längre användande kan eventuellt öka riken för biverkningar men mer omfattande studier skulle behövas för att säga exakt hur mycket som är säkert att inta.

Undvik Moringarot

Låt oss börja med att nämna att du aldrig skall äta tillskott som är gjorda på Moringaträdets rötter. Dessa rötter kan innehåller gifter som orsakar paralysering eller död. Det är inte värt risken att pröva tillskott baserade på rötter. Dessa tillskott är mycket ovanliga på den svenska marknaden och inget av tillskottet som vi listar på denna sida innehåller rötter.

Undvik om du är gravid

Du skall undvika Moringa om du är gravid. Ämnen i barken, rötterna och blommorna kan orsaka sammandragningar i livmodern och kan orsaka missfall. De flesta tillskott är tillverkade från Moringafrön som normalt är säkert men det är ändå bäst att helt undvika Moringa om du är gravid.

Andra biverkningar

Andra kända biverkningar inkluderar:

  • Kan sänka blodtrycket och sänka hjärtrytmen. Detta är normalt önskade effekter men kan vara biverkningar om man tar Moringa av annan anledning.
  • Rostade Moringa frön kan orsaka mutation i cellerna.
  • Extrakt från Moringa blad har observerats orsaka lever och njurskador i råttor.
  • Kan tillfälligt påverka fertiliteten medan man äter tillskottet.

Interaktion med andra mediciner

Mycket lite är känt om huruvida Moringa kan interagera med olika mediciner.